Årsmøte 2024/25

Årsmøtet for 2023 i «Geocaching i Grenland» (som er det formelle navnet på det vi til daglig kaller «Grenlandsmafiaen») vil bli avholdt
torsdag den 15. februar 2024  kl. 18:00
på Porsgrunn vgs. på Kjølnes.

I vedtektene for Geocaching i Grenland heter det:

«§3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres på organisasjonens hjemmesider med minst en måneds varsel.

Dato for årsmøte bestemmes av styret.
Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.
Innkalling sendes medlemmene pr. epost senest en uke før årsmøtet.»

Ǥ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, en stemme pr. nick registrert pr.
1. januar, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Ingen kan stemme etter fullmakt.»

Eventuelle forslag til årsmøtet (utenom valget) sendes på epost til admin@grenlandsmafiaen.no

Valgkomiteen som skal legge frem forslag til valget består av Bent Ditmansen (Bentemann), Allan Eika (Team Eika) og Frederik Sæterlid (Dynamic1). Medlemmer som har innspill til valget må ta kontakt direkte med dem.

Oversikt over datoer/tidsfrister (iht. §3 som gjengitt over):

  • 15. januar 2024: Årsmøtet kunngjøres på www.grenlandsmafiaen.no
  • 29. januar 2024: Fristen for innsending av forslag til årsmøtet går ut.
  • 8. februar 2024: Endelig innkalling til årsmøtet skal være sendt alle medlemmene pr. e-post.
  • 15. februar 2024: Årsmøte på Porsgrunn vgs, Kjølnes kl. 18:00

Medlemsmøte med servering

Som vi pleier blir det også i år et medlemsmøte etter det formelle årsmøtet hvor vi kan snakke mer uformelt enn vi gjør i selve årsmøtet. Her kan medlemmene gi innspill og tilbakemeldinger til det nyvalgte styret om hva de synes de bør satse på og legge opp til resten av året.

Tema på årets medlemsmøte er: 15 års bursdag 30 aug – 1 sept med hovedevent den 31 august 2024

Om dere har spørsmål om årsmøtet, send e-post til admin@grenlandsmafiaen.no og vi skal forsøke å besvare dette etter beste evne.

Vi bestiller pizza og kjøper inn brus (si i fra om eventuelle allergier)

VEL MØTT!!