Årsmøte 2023 i «Geocaching i Grenland»

 

Årsmøtet for 2023 i «Geocaching i Grenland» (som er det formelle navnet på det vi til daglig kaller «Grenlandsmafiaen») vil bli avholdt
torsdag den 16. februar 2023  kl. 18:00
på Porsgrunn vgs. på Kjølnes.

 

I vedtektene for Geocaching i Grenland heter det:

«§3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres på organisasjonens hjemmesider med minst en måneds varsel.

Dato for årsmøte bestemmes av styret.
Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.
Innkalling sendes medlemmene pr. epost senest en uke før årsmøtet.»

Ǥ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, en stemme pr. nick registrert pr.
1. januar, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Ingen kan stemme etter fullmakt.»

Eventuelle forslag til årsmøtet (utenom valget) sendes på epost til admin@grenlandsmafiaen.no

Valgkomiteen som skal legge frem forslag til valget består av Svein Apalnes (Bobilparet), Allan Eika (Team Eika) og Frederik Sæterlid (Dynamic1). Medlemmer som har inspill til valget må ta kontakt direkte med dem.

Oversikt over datoer/tidsfrister (iht. §3 som gjengitt over):

  • 13. januar 2023: Årsmøtet kunngjøres på www.grenlandsmafiaen.no
  • 27. januar 2023: Fristen for innsending av forslag til årsmøtet går ut.
  • 9. februar 2023: Endelig innkalling til årsmøtet skal være sendt alle medlemmene pr. e-post.
  • 16. februar 2023: Årsmøte på Porsgrunn vgs, Kjølnes kl. 18:00

 

Medlemsmøte med servering og trekning av Adventskranslotteri

Som vi pleier blir det også i år bli et medlemsmøte etter det formelle årsmøtet hvor vi kan snakke mer uformelt enn vi gjør i selve årsmøtet. Her kan medlemmene gi innspill og tilbakemeldinger til det nyvalgte styret om hva de synes de bør satse på og legge opp til resten av året. I tillegg vil det som vanlig bli trekning av årets adventskranslotteri!

Selv om Porsgrunn vgs. ikke er et serveringssted vil vi i god tradisjon servere Pizza også i år.

Om dere har spørsmål om årsmøtet, send e-post til admin@grenlandsmafiaen.no og vi skal forsøke å besvare dette etter beste evne.

VEL MØTT!!