Koronapandemien setter en stopper for Mafiaens eventer

Styret hadde styremøte den 8. oktober og vedtok der at det ikke blir noen eventer i regi av foreningen utover høsten og vinteren grunnet corona-situasjonen som trekker ut i tid.
Smittevernreglene om hvor mange som kan samles og hvilke forhåndsregler man må ta varierer stadig, det samme gjør reglene fra Reviewerne/Groundspeak og plutselig er det stopp i publisering av eventer og allerede publiserte eventer arkiveres/trekkes tilbake.
Vi som organisasajon ønsker ikke å ha det ansvaret der er med å være arrangør. Som «semi-professjonell» part vil det stilles strengere krav til oss enn til privatpersoner  som arrangerer et arrangement. Vi hverken anbefaler eller fraråder privatpersoner/enkeltmedlemmer å arrangere eventer på egen hånd, den vurderingen må den enkelte gjøre selv.
Vi vil gjøre en ny vurdering på nyåret og se hvordan verden ser ut da.