Olavskirken Geocoin (2016)

2016-utgaven av Grenlandsmafiaens Telemark-serie har Olavskirken/Skeidi kirke (kirkeruinen ved Bamble kirke) som tema.På fremsiden ser vi kirkeruinen slik den ligger der i dag, med flere vegger mer eller midre intakt. På baksiden ser vi en av de vært forseggjorte portalene inn i kirken.
Coinen er sporbar på geocaching.com, har eget icon, 3D front og 3D bakside.
Størrelsen er som vanlig 50,8 x 33,8 x 3,5 mm

Det er heller ingen avvik i hvilke tre valører coinen kommer i:

  • Antikk Kobber (100 eks)
  • Antikk Sølv (100 eks)
  • Børstet Gull LE (50 eks)

Gullcoinene selges kun som del av komplett sett og kun til Grenlandsmafiaens medlemmer.

(Klikk på bildene for å se større versjoner.)

Coinene selges kun direkte fra oss i Geocaching i Grenland.
Prisen er uforandret fra fjorårets coin, kr. 125,- pr stk.
Medlemmer får kr. 25,- i rabatt pr. coin.
I tillegg kommer forsendelseskostnader dersom coinen må sendes.

Alternativt kan henting i Skien eller utlevering på event avtales.

Bestilling gjøres ved å sende en epost til bestilling@grenlandsmafiaen.no
Følgende informasjon må være med:

  • Antall du ønsker av hver valør
  • Ditt Nick
  • Navn og adresse
    • Om coinene skal sendes eller om du vil hente dem i Skien eller på event.

Vær oppmerksom på at faktura blir sendt til den epostadressen bestillingen er sendt fra.

For medlemmer: Gullcoinen selges kun som del av fullt sett til medlemspris kr. 300,-

Om temaet for coinen

Olavskirken er ruinene etter en steinkirke fra før 1150 i Bamble kommune i Telemark. Kirkas opprinnelige navn var «Skeidis kirkja i Bamblum». Kirka har sannsynligvis vært ca. fire meter lengre enn hva ruinene antyder, og var i så fall Telemarks største steinkirke i eldre tid. Den var sentrum for olavsdyrkinga i Gimsøy klosterområde i middelalderen.

Kirka er bygget i romansk-normannisk stil. Den hadde en rekke uvanlige bygningstrekk, bl.a. lektorium (En oppbygging i middelalderens kirker som skiller skip og kor.
Lektorium ble brukt til tekstlesing, preken og andre kirkelige handlinger.
Lektorium ble utviklet på 1100- og 1200-tallet, og er i Norge mest kjent fra domkirkene i Stavanger og Trondheim, samt fra enkelte sognekirker.) og et eget rom for jordiske verdier, som i dag kalles «Mariakapellet». Dette lille rommet ble innvidd av biskop Halvor Bergan i 1998, er i dag oppvarmet og lyssatt og åpent for publikum året rundt. Fremdeles står deler av trappen som førte opp til lektoriet, og den er synlig i korbuen. På alterbordet oppe i koret er det en fordypning for den innviede altersteinen. Et annet typisk trekk ved kirken er chevronborden rundt buen over inngangsportalen (se baksiden av coinen). Det er få norske murkirker fra 1100-årene, men sammen med Nidarosdomen og katedralene i Bergen og Stavanger er denne kirka tydelig inspirert av engelsk normannisk arkitektur.

I 1840 ble den gamle kirka revet for at man skulle kunne bruke steiner dels til fundamentering av den nye kirka, dels til steingjerdet rundt kirkegården. Planene fra 1950-tallet om å gjenreise den opprinnelige kirka er nå skrinlagt.

Helt til 1738 omfattet Skeidi sogn Sannidal, Skåtøy, Kragerø og Bamble. Sannsynligvis var kirken hovedkirke i Grenland, en slags «fylkeskirke», og hadde dermed høyest status av alle kirkene i området. Olavskirken ble erstattet med ny kirke i 1845: Bamble kirke.

Valg på utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 ble gjennomført i denne kirken. Dette var Norges første nasjonale valg.

Olavskirken ruin er et kulturminne og har nummer 52378 i Riksantikvarens kulturminnebase.

Kilde: Wikipedia