Årsmøte 2019 i «Geocaching i Grenland»

Årsmøtet for 2019 i «Geocaching i Grenland» (som er det formelle navnet på det vi til daglig kaller «Grenlandsmafiaen») vil bli avholdt tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18:00 på Rio Pizza i Porsgrunn (N59° 08.302 E9° 38.981).

I vedtektene for Geocaching i Grenland heter det:

«§3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres på organisasjonens hjemmesider med minst en måneds varsel.

Dato for årsmøte bestemmes av styret.
Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.
Innkalling sendes medlemmene pr. epost senest en uke før årsmøtet.»

Ǥ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, en stemme pr. nick registrert pr.
1. januar, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Ingen kan stemme etter fullmakt.»

Som vi har gjort noen år er årsmøtet lagt til Rio Pizza i Porsgrunn. Der har vi bestilt møtelokalet opp trappen til venstre (samme sted som vi pleier å ha Treffpunktene) så vi kan avholde årsmøtet «i fred».

I god tradisjon fra tidligere år vil vi etter det formelle årsmøtet ha et medlemsmøte hvor vi kan snakke mer uformelt enn vi gjør i selve årsmøtet. Her kan medlemmene gi innspill og tilbakemeldinger til det nyvalgte styret om hva de synes de bør satse på og legge opp til utover våren. Det er også der det vil bli trekning av årets adventskranslotteri!

Både årsmøtet og medlemsmøtet etterpå er kun for medlemmer.
Eventuelle forslag til årsmøtet (utenom valget) sendes på epost til admin@grenlandsmafiaen.no

Valgkomiteen som skal legge frem forslag til valget består av Arne Vigerust og Alan Eika (med Roger Engblom som vara). Medlemmer som har inspill til valget må ta kontakt direkte med dem.

Oversikt over datoer/tidsfrister (iht. §3 som gjengitt over):

  • 13.januar 2019: Årsmøtet kunngjøres på www.grenlandsmafiaen.no
  • 27.januar 2019: Fristen for innsending av forslag til årsmøtet går ut.
  • 19.februar 2019: Endelig innkalling til årsmøtet skal være sendt alle medlemmene pr. mail.
  • 26.februar 2019: Årsmøte på Rio Pizza, Porsgrunn kl. 18:00