Årsmøte 2020 i «Geocaching i Grenland»

Årsmøtet for 2020 i «Geocaching i Grenland» (som er det formelle navnet på det vi til daglig kaller «Grenlandsmafiaen») vil bli avholdt tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18:00 på Kafé-K i Porsgrunn (N59° 08.635 E9° 39.360).

I vedtektene for Geocaching i Grenland heter det:

«§3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres på organisasjonens hjemmesider med minst en måneds varsel.

Dato for årsmøte bestemmes av styret.
Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.
Innkalling sendes medlemmene pr. epost senest en uke før årsmøtet.»

Ǥ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, en stemme pr. nick registrert pr.
1. januar, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Ingen kan stemme etter fullmakt.»

Vi har i flere år hatt årsmøtene våre på Rio Pizza i Porsgrunn, men de har dessverre stengt dørene for godt så vi har nå flyttet årsmøtet til Kafé-K. Vi satser på at vi denne gangen får det lokalet vi egentlig skulle hatt i da vi hadde treffpunkt der i fjor, nemlig det møtelokalet som ligger til høyre med en gang du kommer inn inngangsdøren. Uansett skal vi hvertfall ha et eget lokale så vi kan avholde årsmøtet «i fred».

I god tradisjon fra tidligere år vil vi etter det formelle årsmøtet ha et medlemsmøte hvor vi kan snakke mer uformelt enn vi gjør i selve årsmøtet. Her kan medlemmene gi innspill og tilbakemeldinger til det nyvalgte styret om hva de synes de bør satse på og legge opp til utover våren. Et annet tema det kan være greit for det nye styret å få innspill på er hva medlemmene tenker rundt den nye situasjonen etter at Vestfold og Telemark nå har blitt ett fylke.  I tillegg vil det som vanlig bli trekning av årets adventskranslotteri!

Både årsmøtet og medlemsmøtet etterpå er kun for medlemmer.
Eventuelle forslag til årsmøtet (utenom valget) sendes på epost til admin@grenlandsmafiaen.no

Valgkomiteen som skal legge frem forslag til valget består av Alan Eika (Team Eika) og Svein Apalnes (Bobilparet). Medlemmer som har inspill til valget må ta kontakt direkte med dem.

Oversikt over datoer/tidsfrister (iht. §3 som gjengitt over):

  • 22.januar 2020: Årsmøtet kunngjøres på www.grenlandsmafiaen.no
  • 5. februar 2020: Fristen for innsending av forslag til årsmøtet går ut.
  • 18.februar 2020: Endelig innkalling til årsmøtet skal være sendt alle medlemmene pr. mail.
  • 25.februar 2020: Årsmøte på Kafé-K, Porsgrunn kl. 18:00