Bug i eventlistene til høyre

 24. des 2018 @ 23:30

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det er en feil i funksjonen som viser eventer på høyre side av websiden vår. Det er ikke noe feil med det som står der, problemet er at det mangler noen eventer. På dager det er flere eventer i samme fylke er det bare det første eventet den aktuelle dagen som vises. Vi er i dialog med utvikler av funksjonen, men siden det er jul er det ikke godt å si når den kan bli fikset.