Hvordan lage cachesider!

En god del av cachene har informative cachesider med fyldig og god informasjon, gjerne med bilder og illustrasjoner.

En slik cacheside er rett og slett en HTML-webside som blir plassert inne i Groundspeaks malverk. Men man trenger ikke å være noen ekspert i HTML for å lage slike sider. Man kommer langt med noen få grunnprinsipper og et par gode verktøy. Denne artikkelen skal hjelpe deg i gang!

NB! Denne artikkelen tar utgangspunkt i at du vet hvordan du registrerer en ny cache. Dette er kun en hjelp til å lage innholdet på cachesiden.

Verktøy

«Det beste i livet er gratis» sang Vazelina Bilopphøggers. Om disse verktøyene jeg bruker i denne artikkelen er det aller beste som eksisterer er nok heller tvilsomt, men de er mer enn gode nok for å gjøre den jobben som skal gjøres. Og ikke minst de er gratis. Det vi trenger er et enkelt bildebehandlingsprogram og et program for å lage WEB-sider.

WEB-redigeringsprogram:
Her anbefaler jeg Kompozer. Dette er en «spin-off» fra Nvu, og de to programmene er svært like. Prinsippene for disse to programmene er veldig mye de samme som Microsoft FrontPage/Microsoft Expression Web.

Bildebehandlingsprogram:
Her anbefaler jeg XnView. Dette programmet har alle de funksjonene vi har bruk for i denne sammenhengen.

Før du fortsetter med denne artikkelen bør du laste ned og installere disse programmene, eller du må ha tilsvarende programmer installert på maskinen din.

I tillegg bør du ha registrert den nye cachen du skal lage, men selvsagt ikke sendt den inn til godkjenning enda. Feltene for cachebeskrivelse lar du bare stå tomme, de fyller vi ut etterhvert.

Hvordan komme i gang?

Jeg pleier å starte med teksten, og den putter vi likegodt direkte inn i WEB-redigeringsprogrammet. Derfor starter vi med det.

Som sagt anbefaler jeg Kompozer. En engelsk brukermanual du kan laste ned finner du her: Brukermanual til Kompozer

Jeg kan ikke gå grundig inn i bruken av programnmet her, men vil dra raskt gjennom det ALLER viktigste.

Når du starter programmet kommer du inn i et bilde som dette:

(NB! Alle eksempelbildene i denne artikkelen er krympet kraftig, men ved å klikke på dem åpner de seg i større versjoner!)

I det store vinduet til Høyre skriver du inn teksten på samme måte som i Word eller et annet tekstbehandlingsprogram. De vanlige funksjonene som fontstørrelse, fet skrift, kursiv etc. finner i du på knapperadene øverst i programmet.

Bilder

Etterhvert kommer du til det punktet hvor du ønsker å ha med bilder. Dermed er det på tide å se på det andre programmet jeg anbefaler, nemlig XnView. Det finnes ikke noen nedlastbar brukermanual (som jeg kjenner til), men en online brukermanual finner du her: Online brukermanual til XnView

Jeg kan heller ikke gå grundig inn i bruken av dette programmet heller, men skal gå gjennom de viktigste funksjonene ift. det å klargjøre bilder til cahcesiden.
Det er:

  • Beskjæring
  • Krympe størrelsen
  • Angi kvalitet ved lagring

Etter å har startet XnView åpner du bildefilen på vanlig måte. (File -> Open). Da skal det hele se omtrent slik ut:

Legg merke til at nederst i skjermbildet står det hvor stort bildet er i antall pixler og filstørrelsen. I eksempelet ser vi at dette bildet er ALT for stort. Bilder som skal lastes opp til Geocaching.com kan ikke være større enn 125Kb. (Nå vil sikkert noen protestere og si at de har lastet opp større bilder mange ganger, og det er sikkert helt riktig, men da er det en mekanisme hos Geocaching.com som endrer bildet både i fysisk størrelse og i filstørrelse. Den funksjonen gjør en dårligere jobb enn det vi kan gjøre med enkle midler her, og du har ingen kontroll på resultatet. I tillegg hender det rett som det er at funksjonen feiler, og ikke lar deg få laste opp bildet.)

Beskjæring

Noen ganger skal vi ikke ha  med hele bildet, men bare et utsnitt. Da trekker du ut en firkant med musen som markerer det utsnittet du vil ha med, og så klikker du på saksen . Skulle
det området du har trukket ut være feil kan du enten klikke utenfor området og så begynne på nytt, eller du kan trekke i området til det er riktig.
Eksempel, før og etter:

Legg merke til at nå har størrelsen på bildet endret seg i antall pixler, men filstørrelsen er uforandret. Den vil ikke endres før vi lagrer bildet.

Krympe størrelsen

Før vi lagrer bildet er det også en fordel å redusere størrelsen på bildet til noe som er hensiktsmessig å vise på skjerm. Velg da menyvalget «Bilde» -> «Endre størrelse…». (Eller bruk hurtigtasten Shift+S). En dialogboks som denne kommer opp:

Legg merke til at her er størrelsen som er fylt ut den samme som bildet har i utgangspunktet før krymping. Hvilken størrelse du skal velge kommer litt an på hva bildet skal brukes til. En  illustrasjon på en cacheside bør ikke være bredere enn 600 pixler. Ofte smalere enn det også. Prøv deg litt frem! Det som er viktig er at boksen for «Behold forhold» er haket av. Det gjør at når du endrer den ene av verdiene Bredde eller Høyde, vil den andre endres tilsvarende. Klikk OK når du har endret størrelsen.

Angi kvalitet ved lagring

Nå har vi det bildet vi ønsker å bruke, så nå skal vi lagre det. Velg «Fil» -> «Lagre som» i menyen, klikk på disketten i knapperaden eller trykk hurtigtasten Ctrl+Shift+S. Uansett hvilken metode du
velger kommer en boks som dette opp:

For det første bør du sørge for at du ikke lagrer oppå den originale filen. Lagre i en annen mappe, eller lagre med et annet navn. Vanlige bilder lagres i formatet JPG, så pass på at dette er valgt. Klikk så på knappen Alternativer (NB! Viktig!) Du får da opp enda en dialogboks, og den ser slik ut:

Hvis noe annet enn «Progressiv» er haket av, fjern de hakene. Det vi nå skal «leke» litt med er kvaliteten. Den har en «slider» og et tallfelt. I eksempelet er det 75% som står der. Jo høyere dette tallet er, jo bedre blir bildet, men samtidig blir også filen større. Målet er da ofte å finne en innstilling som gir så bra kvalitet som mulig, men som samtidig holder filen under 125Kb. Start f.eks. med 90%. Klikk OK, og du kommer tilbake til dialogboksen «Lagre bilde». Klikk «Save», og filen lagres.

Legg nå merke til at filstørrelsen nederst i skjermbildet endrer seg. Hvis den verdien fortsatt er for stor, lagre bildet på nytt med en annen kvalitet. Så lenge du ikke lukker filen mellom hver gang du prøver er ikke kvaliteten på det som vises på skjermen din endret, og du kan justere opp og ned så mange ganger du vil inntil du finner den riktige innstillingen.

Legge inn bildene

Nå har vi kommet så langt at vi har teksten lagt inn i Kompozer, og har klargjort bildene. Så var det å få bildene inn i mellom teksten…

Først må vi få tilgjengeliggjort bildene. Det gjør vi ved å laste dem opp på cachesiden. I menyen øverst til høyre på cachesiden klikker du på valget «Last opp bilder» eller «Upload images» (avhengig av hvilken språkinnstilling du har på Geocaching.com) Du får da opp et bilde som er omtrent som dette (dette er den norske versjonen):

Klikk på knappen «Bla gjennom…» og finn frem til bildet du vil bruke på harddisken din. Legg til en tittel/overskrift for bildet, og evt en beskrivelse, og klikk så på «Upload». Når bildet er lastet opp
kommer blir det vist på skjermen. Høyreklikk på bildet og i den menyen som da kommer frem velger du å kopiere bildeadressen. (Den menyen varierer fra Nettleser til nettleser, derfor viser jeg den ikke her…)

Nå går vi tilbake til Kompozer. Sett markøren på det stedet i teksten der du vil ha inn bildet. Klikk på knappen «Image» oppe i knapperaden. En dialogboks som dette dukker opp:

I feltet for «Image Location:» limer du inn den bildeadressen du kopierte. Hak av for «Don’t use alternate text» og klikk OK. Bildet kommer nå inn i teksten i Kompozer. Har du flere bilder må du
gjenta dette for hvert bilde.

Få cacheteksten med bilder ut på cachesiden

Når du har fått teksten slik du vil ha den (med bildene) gjenstår det bare å få den ut på cachesiden.

Start med å gå til redigeringssiden («Rediger oppføring» / «Edit listing») for cachen, og scroll deg ned til «Details». Der huker du av for «The descriptions below are in HTML». Så setter du markøren klar i feltet for «Long description».

Gå så tilbake til Kompozer. Nederst under det store vinduet du har laget Websiden din finner du fire «faner». (Normal, HTML tags, Source og Preview) Hittil har du jobbet i «Normal», men nå skal du bytte til «Source». Innholdet i vinduet over endrer seg, og det som nå kommer frem er teksten din med en del HTML-tag’er innimellom. Merk ALT i dette vinduet, og velg kopier.

Gå tilbake igjen til cachesiden hvor markøren står klar til å ta i mot teksten din. Lim den inn. Scroll så helt til bunnen, kryss av de to boksene for at du har let retningslinjer og brukervilkår og trykk «Submit changes».

Nå kan du gå tilbake til cachesiden og beundre mesterverket ditt.

LYKKE TIL!!