Årsmøte 2022 i «Geocaching i Grenland»

 

Årsmøtet for 2022 i «Geocaching i Grenland» (som er det formelle navnet på det vi til daglig kaller «Grenlandsmafiaen») vil bli avholdt
tirsdag den 3. mai 2022  kl. 18:00
i kantina på Porsgrunn vgs. på Kjølnes.

 

I vedtektene for Geocaching i Grenland heter det:

«§3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og kunngjøres på organisasjonens hjemmesider med minst en måneds varsel.

Dato for årsmøte bestemmes av styret.
Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 14 dager etter at årsmøtet er kunngjort.
Innkalling sendes medlemmene pr. epost senest en uke før årsmøtet.»

Ǥ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett, en stemme pr. nick registrert pr.
1. januar, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Ingen kan stemme etter fullmakt.»

På styremøtet 13.januar i år vurderte vi det slik at vi ikke synes det var noen god ide å arrangere et fysisk årsmøte riktig enda. Det var kommet signaler fra myndighetene om at de vurderte å gjenåpne ganske snart, men det var da ikke noe konkret som var klart. Vi bestemte oss derfor for å sende ut en e-post til alle medlemmene med spørsmål om et var noen som motsatte seg at vi utsatte årsmøtet til senere på våren. Innen svarfristen var det ikke kommet noen innsigelser, tvert i mot fikk vi positive tilbakemeldinger på forslaget både på e-post og på facebook.

Vi mener nå at samfunnet ha stabilisert seg såpass at vi velger å starte forberedelsene til årsmøtet. Det er fortsatt en del smitte i samfunnet, men FHI mener smittetoppen er passert og at det derfor bare skal bli stadig mindre smitte i ukene som kommer.

Eventuelle forslag til årsmøtet (utenom valget) sendes på epost til admin@grenlandsmafiaen.no

Valgkomiteen som skal legge frem forslag til valget består av Svein Apalnes (Bobilparet), Allan Eika (Team Eika) og Frederik Sæterlid (Dynamic1). Medlemmer som har inspill til valget må ta kontakt direkte med dem.

Oversikt over datoer/tidsfrister (iht. §3 som gjengitt over):

  • 29. mars 2022: Årsmøtet kunngjøres på www.grenlandsmafiaen.no
  • 5. april 2022: Fristen for innsending av forslag til årsmøtet går ut.
  • 26. april 2022: Endelig innkalling til årsmøtet skal være sendt alle medlemmene pr. e-post.
  • 3. mai 2022: Årsmøte på Porsgrunn vgs, Kjølnes kl. 18:00

 

Medlemsmøte med servering og trekning av Adventskranslotteri

Som vi pleier blir det også i år bli et medlemsmøte etter det formelle årsmøtet hvor vi kan snakke mer uformelt enn vi gjør i selve årsmøtet. Her kan medlemmene gi innspill og tilbakemeldinger til det nyvalgte styret om hva de synes de bør satse på og legge opp til resten av året. I tillegg vil det som vanlig bli trekning av årets adventskranslotteri!

Selv om Porsgrunn vgs. ikke er et serveringssted vil vi i god tradisjon servere Pizza også i år.

Om dere har spørsmål om årsmøtet, send e-post til admin@grenlandsmafiaen.no og vi skal forsøke å besvare dette etter beste evne.

VEL MØTT!!

 

Årsmøtet 2021 i Grenlandsmafiaen starter om: