Eventoversikten er død

Eventoversikten vi har hatt på høyre siden av websiden vår er død. Grunnlagsdataene til den ble levert til oss fra cachetur.no. Vi fikk en epost fra dem hvor de beklager at de på grunn av rettigheter og vilkår for bruk av dataene cachetur.no får lov til å laste ned fra geocaching.com ikke lenger kan levere oss den tjenesten.

Dette er selvsagt beklagelig, men vi har forstråelse for at cachetur.no må forholde seg til vålkårene Groundspeak setter for bruk av dataene sine.

Vi prøver å se om det er noen mulighet for å få opp en tjeneste på nytt. Inntil videre vil det bare ligge tomme lister der.